Ice Books

14 Posted by - August 8, 2014 - Culture Me

את ספרי הקרח שלה היא יוצרת ממי הנהר השוצף. בטרם קפאו היא טומנת בהם זרעי צמחים מקומיים המספרים את סיפורם של האקלים המשתנה ושל הקהילה המקיפה אותו. משהושק לתוך הנהר, נמסים דפיו שנחצבו ולוטשו, משחררים את הזרעים המתפזרים לכיוון גדות הנהר, נובטים והופכים לצמחים המתרפקים על גדותיו. אלה מסמנים בעיניה את התקווה והשאיפה לשינוי.

בסייה אירלנד (Basia Irland), אמנית והוגת פרוייקט ׳הקרח הנסוג׳ או בשמו האחר ׳ספרי הזריעה המחודשת׳ פועלת כבר כמעט שלושים שנה בסביבת נהרות, במטרה לחבר אנשים למים באופן שיתניע את הדאגה, האכפתיות, ההערכה והאחריות שלהם לנושא. היא מייצגת את ההתרחקות מהאמנות המסמלת סחורה ומתקרבת לעבר אפשרויות יצירתיות חדשות של אמנות בשירות הקהילות והמערכות האקולוגיות שסביבן.

את הפרוייקט הנוכחי שלה, המתמקד בספרי הקרח, היא יוצרת בכדי לעורר תשומת לב להמסת הקרחונים ולהשפעה הרבה שיש לתהליך הזה על כדור הארץ בכלל ועל הקהילות החיות ליד הנהרות בפרט. היא נודדת בין ארצות (צרפת, קנדה, איראן, הודו, מקסיקו, ספרד, איטליה, בריטניה, בלגיה, ארה״ב ועוד) ובין נהרות – מקדישה בכל פעם ספר חדש ו׳כותבת׳ בו באמצעות זרעי בית הגידול המקומי, את סיפורו הפרטי של האיזור והקהילה אליה היא נחשפת. מנסה בדרכה המעודנת להסב את תשומת הלב של הקהילה והמדיה לשיבושי האקלים והשפעתם, מקווה לחלץ אנשים מהעמדה הפסיבית ומדרבנת אותם לפעול.

כל השקה של ספר כזה, היא מספרת, כרוכה באיסוף אנרגיה של חברי הקהילה, שרבים מהם לא היו מחוברים קודם לכן לנהר או לסביבה האקולוגית המקיפה אותם. הפרוייקט מספק חווייה המועודדת אינטראקציה עם הנהר, מאפשרת לילדי הכיתות המקומיות לקחת בו חלק כמו גם ליתר השותפים, המוזמנים להמשיך את תהליך הריפוי של הנהר גם אחרי שהיא ממשיכה הלאה. עד היום היו שותפים לפרוייקטים שלה אמנים, סטודנטים, מרצים, חקלאים, הידרולוגים ומאות אזרחי ׳קו פרשת המים׳ המעונינים בתשומת הלב הציבורית ובתמיכה שתאפשר להם לשקם את מערכת הנהרות שסביבם.

מסתבר שמילים כתובות על קרח, הן לא תמיד סמל להבטחה לא ממומשת. לפחות לא בספרים של בסייה….

Basia Irland

ice books0137 ice books0136 ice books0132 ice books0110 ice books0134 ice books0133 ice books0131 ice books0135