• ILYA KISARADOV

Birdcage Soul

26 Posted by - February 21, 2016 - Inspiration

סדרת הצילומים הסוריאליסטית של הצלמת הרוסייה Ilya Kisaradov מובילה אותנו ליקום אפל ופואטי, שבו הפגיעוּת האנושית מתקיימת במלוא הדרה, נטולת מסכות ומבוכה. נדמה לנו שכל אחת מהדמויות באוסף של איליה מושתקת בדרך זו או אחרת, כמהה להשתחרר ומלאת תשוקה לבטא את עצמה. בין אם זאת אישה צעירה שטובעת באמבטיה מלאה בענפים ועלים, אחת שאוחזת מפתח ענק שעושה את דרכו לליבה או קבוצה של אנשים שמרימים ראשם מרגבי אדמה רק כדי להיות עטופים בכלובי ציפורים, הצילומים הדרמטיים נותנים לנו את התחושה שהמין האנושי נמצא בחיפוש תמידי אחר החופש האולטימטיבי, אחר שבירת כל המחיצות האפשריות שעומדות בינו לבין העולם.

בעזרת שימוש בכוחות הטבע שסביבנו תמיד, איליה רומזת לרגשות עמוקים מאחורי פרצופים מוסתרים או נטולי-הבעה. אותנו תפסה במיוחד תמונה של נערה אדמונית בעלת קרני-אייל, ששיערה עטוף בצורה מדוהקת סביב פיה, מונע ממנה לדבר. הטבע שמקיף אותה נראה שלו לחלוטין, השתיקה שלה מהדהדת בין גזעי העצים, והיא מסורה לעובדה שהיא חשופה לחלוטין וקבועה במקומה. היא נמצאת שם, בתוך הסיטואציה הפגיעה ביותר, ופשוט נותנת לה להכיל אותה.

כך מתארת איליה בצורה מדויקת את המסע האישי והשונה של כל אחת מאיתנו. יכול להיות שכוונתה הייתה אחרת; אולי אפילו הפוכה, אבל אנחנו רואות ביצירתה סמל לכוח וליכולת שקיימת בתוכנו. תמיד האמנו שכדי לחסל מכשולים עלינו, קודם כל, להירגע, ואז לתת להם שם וצורה – וכך למגרם, לעקורם, לבטלם. התמונות של איליה רומזות לכך שהמגבלות שלנו אמנם מקיפות אותנו, אך הן גם ברות הסרה, ואנחנו אוחזות בידינו את המפתחות שיכולים להתיר מאיתנו את השלשלאות. רכל מה שאנחנו צריכות לעשות הוא לנשום עמוק, ולנסות, בעדינות אין קץ, להתאים כל אחד מהם למנעול המיועד שלו.

לטאמבלר של איליה ולתמונות נוספות

Birdcage Soul7 Birdcage Soul8 Birdcage Soul6 Birdcage Soul3 Birdcage Soul9 Birdcage Soul1 Birdcage Soul10 Birdcage Soul4 Birdcage Soul5