Demons Beauty

17 Posted by - May 15, 2016 - Inspiration

Melissanthi Spei היא מעצבת לונדונית שמחוברת בעבותות להיסטוריה התרבותית של העולם בו היא חיה. הקולקציה החדשה שלה, הנושאת את השם המטריד והמעניין Beautiful is Just Another Degree of Terrible (“המילה ‘יופי’ היא רק עוד דרך לומר ‘נוראי'”, בתרגום חופשי במיוחד), היא בעצם עבודת מחקר מסועפת שנועדה לבחון כיצד ניתן לתרגם סוגיות חברתיות ותרבותיות שאנחנו מתעסקים בהם בחיי היום-יום לאפנה, כדי להציג נקודת מבט רעננה וחדשה עליהן.

מליסנטי מלאת הנוסטלגיה מכוונת ביצירתה להבאת תהילה חדשה למסורות עתיקות; הקולקציה שלה מציגה בעצם שמונה פריטים המייצגים סיטואציות שבהן הופך האדם המודרני לשד צבעוני עתיק; תהליך שמבטא בעצם את התשוקה שלנו לחזרה למקורות, להתחברות לשורשים. מליסנטי משתמשת בטקסים עתיקים וקישוטים פאגניים, כמו פעמונים גדולים (שמקשטים את גוף הדוגמנית שלה) שמצלצלים בכדי לעורר את הטבע הפראי שבתוכנו.

“נקודת הפתיחה של הקולקציה הייתה המשבר הכלכלי הנוכחי, במיוחד ביוון, ממנה אני מגיעה, והצורה שבה אנחנו יכולים להשתמש במקורות התרבותיים שלנו כדי ליצור משהו חדש שייתן הכוונה ותקווה לדורות הבאים. אני חושבת שבתרבות הפולקלור יש כל כך הרבה יופי; תסתכלו על התרבות הבלקנית, למשל, שדי נשכחה מעולם האפנה והתרבות. ניצול המשאבים התרבותיים שמסביבנו זאת עבודה קריטית שאנחנו משאירים לדורות הבאים”.

 Melissanthi Spei

animal instinct03 animal instinct04 animal instinct06 animal instinct07 animal instinct08