• Affective Neuroscience

Emotional Fingerprint

17 Posted by - April 13, 2015 - Inspiration

“מה היא טביעת האצבע הרגשית שלך?”, שואל אותנו Richard J. Davidson בפתח ספרו The Emotional Life of Your Brain – שאלה שכונסת אל תוכה עולם פסיכולוגי שלם, שהצליח להתמקם לו בגאון מול תהיות שאנחנו אוחזות בתוכנו כבר שנים.

מדוע אנשים מסויימים מצליחים להתאושש מכשלונות מהר יותר מאחרים? כיצד אנשים מסויימים מכילים בתוכם יכולת הקשבה מעוררת השראה? האם אופטימיות היא תכונת אופי? ומאיפה לכל השדים הגיעו לעולם אנשים עם חוש קשב וריכוז מחודד?! לכל אלו ועוד הרבה אחרות ריצ’רד מציע תשובה אחת בשישה חלקים… רשומנה לעצמכן.

שלושה עשורים של מחקר במעבדה הולידו תחת ידיו של ריצ’רד שיטה הנקראת Affective Neuroscience (מדעי המוח הרגשיים, בתרגום חופשי במיוחד), המתבססת על הכרת מנגנוני החשיבה שעומדים בבסיס הרגשות שלנו. לפי הגישה, המוח שלנו אוחז “סגנון רגשי” ספציפי שמעצב את חיינו וקובע כיצד נגיב לסיטואציות שונות – ואותו סגנון ייחודי מורכב מששה פרמטרים שונים. הראשון הוא “חוסן” – המהירות (או האיטיות) בה אנחנו מתאוששות ממצבי מצוקה, השני נקרא “אאוטלוק” – כמות הזמן שאנחנו יכולות לשמר במסגרתה רגש חיובי, השלישי הוא “אינטואיציה חברתית” – חוזק המיומנות שלנו בקריאת אותות חברתיים מהאנשים שסביבנו, הרביעי הוא “מודעות עצמית” – חוזק המיומנות שלנו לפירוש האותות הפיזיים שגופנו מציג ומשקפים את רגשותינו אנו, החמישי הוא “רגישות לקונטקסט” – כמה אנחנו טובות בויסות התגובות הרגשיות שלנו מול מצבים מסויימים, והשישי והאחרון הוא “תשומת לב” – חוזק כושר המיקוד שלנו.

אחרי שהשקענו כמה שעות טובות בלשבץ את עצמנו על הספקטרום של כל אחת מהקטגוריות הללו (ולהתחרפן מעט), המשכנו לעלעל ונתקלנו במושג Neuroplasticity – לפי ריצ’רד, משמעותו “יכולתו של המוח לארגן מחדש את עצמו. אני קורא לו ‘איבר השינוי'”. לדבריו, אם נעסוק באופן קבוע ולאורך זמן בפעילות חיובית, נוכל “לחווט מחדש” את המסלולים העצביים במוחנו ולהגדיל את “הספק” הרגשות החיוביים שהם מייצרים. ה”תרופה” ל”מודעות עצמית” חלשה היא, כמובן, מדיטציה יום-יומית, הפתרון ל”תשומת לב” מוסחת היא בילוי 10 דקות היום בחדר שקט, עם עיניים פקוחות לרווחה ובהתפקסות על אובייקט ספציפי, ובשביל לפתח את “האינטואיציה החברתית” שלנו ריצ’רד מציע משחק שיושב בול על מסיבת התה הבאה שתפקודנה: באמצע ההתרחשות, עצרו לדקה בשביל להביט סביב ולנסות לנחש, לפי שפת הגוף של הנשים סביבכן, מה הן אומרות, חושבות ומרגישות; שימו לב לניואנסים קטנים של שפת גופן, להבעות הפנים ולנימת קולן. רק… לא כולן בבת אחת, כן?……

(-:

Richard J. Davidson

EmotionalFingerprint02