Thrill seekers

11 Posted by - May 23, 2016 - Inspiration

מהו החוט המקשר בין מדריכת צניחה, סוכנת שב”כ לשעבר, מטפסת הרים וסוחרת במניות? כל אותן נשים מעוררות השראה, אומר פרופ’ מרווין צוקרמן, החוקר המוביל בעולם בתחום הפסיכולוגיה של הריגוש, זקוקות לריגושים על בסיס יומיומי; לא רק כתשוקה מכוננת בחיים, אלא כאמצעי קיום בסיסי. צוקרמן, 86, פסיכוביולוג וחוקר, היה זה שטבע את ההתייחסות לאותם “מחפשי ריגושים” בעולם הפסיכולוגיה ההתנהגותית כבעלי אישיות מיוחדת. זאת אומרת, אלו לא רק אנשים שניחנים במנגנון התמודדות מפותח עם פחדים, לא רק כאלו שפעולים מתוך אימפולסיביות – אלא אנשים בעלי “אופי מחפש ריגושים”, כפי שהוא מכנה אותם ביותר מ-200 מחקרים ו-9 ספרים.

“מחפשי ריגושים הם אנשים שזקוקים לגיוון, לחדשנות, למורכבות ולגירויים אינטנסיביים בחייהם. הם יחפשו הרפתקאות וחוויות חושיות חדשות, וישתעממו ויסבלו ממש מעבודות רוטיניות, ממערכת יחסים שגרתית. הם אוהבים חוויות שאנשים אחרים לא אוהבים, והם מוכנים לקחת סיכונים כדי להתנסות בחוויות משנות חיים. הם יקחו סיכונים חוקיים, סיכונים חברתיים וסיכונים גופניים. אלו החומרים שמהם הם עשויים – גנטית, פיזית, ביולוגית ואישיותית”.

בשנות ה 60 המוקדמות צוקרמן, אז פסיכולוג-חוקר צעיר, ביקש לבדוק מה קורה לאנשים שנבצר מהם כל גירוי שהוא. הנסיינים התבקשו לשכב על מזרון אוויר פשוט בחדר חשוך ולא לזוז; ובאותם רגעים צוקרמן בדק האם אותם אנשים עוברים את הסיטואציה בנינוחות, או שמא סובלים מהסטטיות של המצב בו הם נמצאים. מאז אותו מחקר, צוקרמן עבד שנים כדי לגלות שאותם “סובלים” הם עדת מחפשי הריגושים שהוא תמיד סבר שאפשר לקטלג, וכך פיתח את סקאלת מחפשי הריגושים, המבוססת על מבחן אישיות של 40 שאלות.

לאורך הדרך שלנו אנחנו פוגשות אותן מדי פעם: תמיד זוהרות, ספוגות סיפורים מעוררי קנאה, מושטות ידיים ומוכנות להרפתקה הבאה. ותמיד עולה בנו אותה שאלה… האם גם בנו קיים “גנום” הריגוש? איפה היינו נמצאים על הסקאלה של צוקרמן, לו היינו נקלעות למבחן שלו?…

נדמה לנו (וצוקרמן מאשר) שהריגושים שהוא מתכוון אליהם מתבטאים גם בקשרים חברתיים וזוגיים, טעם באמנות, תרבות באפנה ובחוש הומור מפותח… אין ספק שלפחות כשזה נוגע לדברים הקטנים – תמיד נגדיר את עצמנו כמלאות תעוזה במיוחד… Wink