• THE SCHOOL OF LIFE LONDON

School Of Life

27 Posted by - July 1, 2016 - love

לצורך הקטע הבא, אנחנו נודדות לרגע בדמיוננו למעבדתו הפרטית של מדען-על. כזה שיומו מורכב מכלי כיול וחומרים מדידים, והבעיות בהן הוא מתעסק הן ניתנות לחישוב ופתירה על דף נייר. לו רק יכולנו גם אנחנו לרכוש כלי מדידה וכימות למושגים מופשטים: לרגשות יום-יומיים, לזמן עבודה מול זמן חופש, ל”כמויות” של השקעה מול “כמויות” של תמורה.

ב׳בית הספר של החיים׳ רקחו תיזה שלמה בנושא. בבית הספר המיוחד הזה, האלגברה נשארת בחוץ ותכנית הלימודים מתמקדת בעיקר באינטליגנציה רגשית המושגת באמצעות תרבות, בין אם זאת אמנות, פילוסופיה, פסיכולוגיה או ספרות. מטרת הוגי הרעיון היא ללמד אותנו איך להיות מאושרות ומסופקות, איך לנווט במים מלאי-הזרמים של מערכות היחסים בחיינו, איך להתמודד עם העבר ולהביט אל העתיד… או בקיצור, בכוונה יומרנית-משהו, הם מציעים לנו כלים שפשוט יעזרו לנו לחיות בצורה טובה יותר.

בית הספר נמצא פיזית בלונדון, אך הקבוצה מפעילה סדנאות וקבוצות טיפוליות ברחבי העולם, מוציאה ספרי הדרכה, ולאחרונה אף השיקה קו של אובייקטים זמינים שנועדו לעזור לנו לנהל את הזמן שלנו בצורה מושכלת; למשל, שעון-חול שנועד לתת לנו הפסקה מדודה של 15 דקות במירוץ החיים, בובות קטנות שמסמלות ומזכירות את הדברים החשובים בחיים (אחת לרוגע, אחת לגבורה ואחת לחסד), שקית בד שמעוטרת בכיתוב “מטען רגשי”, וערכת ה”כלים” למערכות יחסים שמציעה עצות פרקטיות להתנעת תקשורת מחודשת.

The School of Life

School Of Life01 School Of Life04 School Of Life07 School Of Life06 School Of Life02 School Of Life05