One Thing for Sure

18 Posted by - November 19, 2013 - Money Talk

השקעה סולידית אין משמעותה תשואה מובטחת.

חשוב להבין – אף אחד לא יכול להבטיח לכן תשואה קבועה. רק הבנקים.

הבעיה היא שאת התשואה שהבנקים נותנים אף אחד לא רוצה, כאשר סביבת הריבית במשק היא כה נמוכה.

כאן נכנסות לתמונה חברות פרטיות שונות שטוענות שהן יכולות ל”הבטיח” למשקיע תשואה של 12% בשנה.

אז זהו – שאין דבר כזה. כשמתחילים לשאול שאלות מבינים שהכוונה בתשואה מובטחת היא שקיימת בטוחה כזו או אחרת. הבטוחה יכולה להיות גם ערבות של החברה שבה משקיעים (שברוב המקרים לא שווה את הנייר שהיא כתובה עליה). אבל יש בטוחה לא?! אז התשואה מובטחת…!

אז זהו – שלא.

השקעה סולידית אין משמעותה תשואה מובטחת, אולי אפילו לא קרן מובטחת…. נשמע מוזר? מפחיד?

השקעה סולידית משמעה שהסיכון לאובדן הקרן והתשואה הם נמוכים מאד (אם כי עדיין קיימים). מדוע היא סולידית? כי היא מגובה בביטחונות אמיתיים שניתנים למימוש מהיר (לא רק ניירות) אבל גם ובעיקר, כי היא מנוהלת בידי אנשי מקצוע בעלי ניסיון, ומלווה בפיקוח, בקרה וניהול סיכונים קפדני מצד אותם מנהלים.

לכן, כאשר אתם שוקלות הפקדת כספכם בידי חברות או קרנות שמבטיחות לכם תשואה (ולא משנה מהי…), כדאי לכן לשאול את השאלות הבאות:

1. להיכן הולך הכסף שלכם פיזית? מה מבטיח לכם שניתן יהיה להחזיר לכם את הקרן כאשר יגיע המועד לכך על פי תנאי ההשקעה? אם זו ערבות של הקרן / חברה, אז לא משנה עד כמה החברה גדולה וחזקה (שזה נדיר) עדיין אין ודאות שהיא תוכל להחזיר לכם את כספכם בחזרה כאשר היא תידרש לעשות כן (ראו את כל אלו שהשקיעו בדנקנר, לבייב ואחרים). הדבר היחיד שיכול באמת להבטיח לכם החזר של הקרן (ואנחנו אפילו עוד לא מדברים על התשואה בכלל) הוא בטוחה מטריאלית ממשית שניתן לממש ולהפוך לכסף כאשר מגיע המועד לכך. ויותר מכך, אתן חייבות לוודא שמי שמחזיק את הבטוחה לכסף שלכן (בדרך כלל הקרן או החברה שבה השקעתם) יודע כיצד לממש אותה בצורה כזו שתבטיח לכן את מלוא קרן השקעתכן בחזרה ובמקרה טוב יותר, גם את התשואה.

2. מה מדיניות ניהול הסיכונים של החברה/הקרן בה אתם משקיעות? כיצד הם מחליטים באיזה עסקאות להשקיע, באילו היקפים, כנגד אלו ביטחונות. האם הם מכירים את התחום בו הם מתעסקים. אנשים חושבים שלתת אשראי זה ממש קל. ״נתתי הלוואה והלווה יפרע אותה״. אם זה היה המצב בפועל, לא היו כל כך הרבה מגבלות ונהלים של בנק ישראל באשר לניהול הסיכונים על ידי הבנקים. ניהול אשראי הוא מקצוע וצריך להיות בידי אנשי מקצוע, אחרת תמצאנה את עצמכן משקיעות בהשקעות מסוכנות ועבור תשואות נמוכות, במקום בהשקעות סולידיות ובתשואות גבוהות ביחס לשוק.

עו”ד מיכל גורן-מילר

מומחית לתחום הבנקאות, הפיננסים ושוק ההון