What’s your sin?

26 Posted by - October 27, 2015 - Pin That

תמיד היינו בענין של חטאים. כמובן לא אלה המרושעים באמת, אף פעם לא עלה בנו רצון לצער איש. אבל השובבים האלה, שנעשים ביננו לביננו, גורמים לנו אין סוף עקצוצים של ריגוש. נגיסה מפרי אסור למשל…. הרי רק בשל העובדה שהוא כל כך אסור הוא מצליח להוציא אותנו כמעט מן הדעת. נסו להגיד לנו שאסור לקנות החודש את התיק החדש של ‘סלין’ כי צריך להדק את החגורה… בכלל לא חשבנו עליו ועכשיו משאנחנו יודעות ש”אי אפשר” – לא נדע מנוח עד אשר לא יבצע נחיתה אצלנו בתוך הארון.

דתות בכלל עשו מענין החטאים קריירה שלמה. אסור, מותר, שכר ועונש. תילים על גבי תילים של חוקים וכללים שכל תפקידם לגרום לנו להרגיש אשמה בלתי פוסקת – מודעת או שלא מודעת. תמיד אנחנו יוצאות לא בסדר שהרי אי אפשר שיהיה אחרת.

שלא תבנה אותנו לא נכון, אין לנו שום בעיה עם מוסר – נהפוך הוא. מוסר חשוב וכמובן גם החוק. אבל ממערכת כללי בסיס שתפקידה היה לשמור על האדם מפני האדם בעת שלא היה דין ולא היה דיין, תפסו לאורך השנים כל מיני אינטרסנטים שהתיימרו להיות שלוחיו של הבורא טרמפ על חרדתו הבסיסית של האדם, והוסיפו כללים ואיסורים נוספים כיד הדמיון הטובה עליהם.

מסתבר שאנחנו לא היחידות שמוצאות את קונספצית החטאים מרתקת. לקספר המילטון למשל, מעצב בריטי צעיר, יש ענינים משלו שאותם הוא מביא לידי ביטוי בחומר הגלם האהוב עליו ביותר – הזכוכית. קספר לקח את שבעת החטאים הטבועים בתאולוגיה הנוצרית ואשר דינם לפי האמונה הוא מות הנפש, ותרגם כל אחד ואחד מהם לכוס יין עצמאית משלו. כך למשל קבלה כוס ה’גאווה’ צוואר ארוך במיוחד, כוס ה’גרגרנות’ כרס, וכוס החמדנות – חריטים נוספים.

את הכוסות ארז המילטון בקופסת עץ מהודרת במיוחד והפך אותם לרעיון למתנה מלאת הומור ומחשבה, לחבר או חברה עם בלוטת רגשות אשמה פעילה במיוחד.

לחיי החיים.

לאתר של קספר

Whats your sine40 Whats your sine20 Whats your sine30