The New Proportions

19 Posted by - March 28, 2015 - Reputation

Alessia_Xoccato (הקו התחתון הוא חלק אינטגרלי מהשואו) מאמינה שהאור שמפיצים הצבעים המכסים את בגדינו יכול לשרטט רגשות מורכבים במיוחד. כתולדה של מחקר רב-שנים סביב בדים ומרקמים, הקולקציות האחרונות של המעצבת האיטלקיה עושות בדיוק את זה: חומרי הגלם מהן מורכבות מסונתזים יחדיו בכדי לייצר “הבעת תחושה אינסטנקטיבית”. כל שמלה בעיצובה מוגדרת כיצור חי ונושם, בעל מערכת רגשות מסועפת, כזה שדורש הבנה עמוקה ולמידה רחבה מזוויות שונות; במילים אחרות, בכדי להתעטר בפריטים שנוצרים תחת ידיה של אלסיה אנחנו נדרשות להפגין מסירות אמיתית לאפנה.

אחרי שגרמה לכמה לסתות חשובות במיוחד בעולם האפנה להישמט בתצוגה שלה בשבוע האפנה במילאנו, אלסה הפכה לסוג של סנסציה אפנתית. “המטרה היא להגדיר מושג אפנתי חדש, בו חייטות-עילית, ביטוי אמנותי ותחכום מסועף הם שוב הגיבורים של עולם הקוטור” היא אומרת, מרמזת לתחושה התעשייתית שנספגה בעולם הנוצץ בשנים האחרונות; בשביל לחדור את מעטה אותה תחושה מבוקרת, הבגדים שלה מנתחים באופן כמעט אובססיבי את הקשר בין הגוף האנושי למרחב, מגדירים מחדש את הגבולות הגיאומטריים של עולם האפנה ומשתעשעים בצורות ובנפחים שיוצרים פרופורציות גוף חדשות ונועזות במיוחד.

אלסיה מגדירה את מקור ההשראה שלה בעזרת דמותה של אישה פלונית אחת שתכונות האופי החזקות שלה הולכות לפני שמה הפרטי: היא חסרת-גיל, מלאת-ידע, יודעת להביע במינונים נכונים נשיות מודעת ומיניות מאופקת, משוועת לייחודיות כשהיא בוחרת את בגדיה ומקדישה תשומת לב רבה להקשר האפנתי והסיפורי שלהם. והרי לכן הגדרה עליה היינו חותמות בלי לחשוב פעמיים.

Alessia_Xoccato

TheNewProportions01 TheNewProportions13 TheNewProportions12 Collage_Sito TheNewProportions09 TheNewProportions08 TheNewProportions06 TheNewProportions05 TheNewProportions04 Collage_Sito TheNewProportions03 TheNewProportions02