Hydra-Pure

15 Posted by - October 4, 2014 - Well Being

לפי הפילוסופיה העתיקה של אמנות היוגה, הגוף הפיזי שלנו הוא ביטוי ישיר של תודעתנו; התגבשות של סך כל הדפוסים ההתנהגותיים שנוצרו על ידי מוחנו. המפתח לעבודה עם הגוף, לשיטתם הוא ההבנה של התודעה שמאחוריו, זאת שמניעה אותנו ומכתיבה את מסלולי חיינו; זאת שחלק גדול וחשוב ממנה נמצאת מחוץ למודעות היום-יומית שלנו.

תנוחות היוגה, האסאנות, דורשות מאיתנו להיות מודעות לא רק לתרגול הפיזי המיידי, אלא גם למצבים הנפשיים והרגשיים שהן יוצרות בתוכנו. ובדיוק בנקודה הזאת נולדה שיטת יוגה חדשה ומרתקת, שמשלבת תרגול יוגה קלאסי יחד עם שיטת טיפול הוליסטית עתיקה מהודו שנקראת איורוודה, ואשר מוכרת לרובנו בעיקר מריטואל שכולל נסיכה איטית של שמנים חמימים על גבי המצח.

פילוסופית האיורוורדה מספרת על שלושה כוחות המניעים את יקומנו. כוחות אלו מתקיימים בנפשנו, גופנו, המזון שאנחנו צורכות וסביבתנו היומיומית. לפי השיטה, בכל אחת מאיתנו אחד מהכוחות מתקיים בצורה שתלטנית, ואיזון בין שלושתם הוא התנאי הבסיסי וההכרחי לבריאות. שלושת הכוחות מכונים “דושות” (משמעות השם בסנסקריט הם “אלו הנוטים לצאת מאיזון”), ושמותיהם “ואטה” “פיטה” ו”קאפה”: ואטה הוא הכוח המניע, אחראי לזרימה של חומרים, דם, מחשבות, ואנרגיות, “כוח החיים”; פיטה הוא הכוח המעכל, אחראי לכך שחומר יוחלף בחומר אחר או יצור אנרגיה, “כוח האש”; וקאפה הוא הכוח המחבר, אחראי לכך שגופים שונים ימשכו זה לזה ושלחומר תהיה צורה. פירושו המילולי: “המחזיק דברים יחדיו”.

יוגה ואיורוודה הינן מסורות-אחיות, שהתפתחו יחדיו במזרח; לשתיהן הסטוריה בת אלפי שנים ועפ”י המסורת אין להם נקודת התחלה. כמו נפלאות הטבע, גם הן היו קיימות בעולמנו משחר ההיסטוריה והתגלו על ידי אמהות אמהותינו. הפנצ’ה קארמה – שיטת טיהור הגוף האיורוודית שנמשכת כחמישה ימים, מבוססת על צמחי מרפא, טפטוף שמנים ותזונה קלה לעיכול שיוצרים התחדשות גופנית עמוקה; וכשהיא מלווה, בחסות השיטה החדשה שמשלבת את שתי הפילוסופיות המרתקות, בתרגול תנוחות יוגה מוכרות ואהובות –ההתמקדות בתודעתנו נעשית קלה יותר, טבעית יותר, נקיה יותר. דרך טיהור הגוף וחידושו אנחנו מגיעות לנקודה בה יותר קל לנו להתמקד פנימה ולערוך טקס אישי שעובר בנבכי נשמתנו… ולקחת בעלות מחודשת על הנפש, הגוף והקשר העדין ביניהם.

נראה לנו שייך ככה, בגלל השוונג של שולי יום כיפור – להמשיך את תנופת הזיכוך ולהתחיל את השנה מטוהרות לחלוטין… אם אתן בענין כמובן (-;

מוצרי איורוורדה טבעיים

Hydra-Pure01 Hydra-Pure05 Hydra-Pure03 Hydra-Pure04